"She runs."

Dịch:Cô ấy chạy.

June 22, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/HelloCrazyGuy

He/she/it thêm s/es. You/we/they giữ nguyên động từ.


https://www.duolingo.com/profile/PhanHoangV10

Cô ấy chạy bộ đúng mà


https://www.duolingo.com/profile/hoa2007

cô ấy chạy


https://www.duolingo.com/profile/Nguynvnvin212345

Cô ấy chạy nghe thì có vẻ dễ dàng


https://www.duolingo.com/profile/Khoa21409

3DUECW Các bạn tham gia CLB với mình nhé! Cùng nhau cố gắng cùng nhau tiến bộ! Fighting!!!

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.