1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Nhưng cà phê thì tệ."

"Nhưng cà phê thì tệ."

Dịch:But the coffee is bad.

October 8, 2019

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/NguynSn301602

no, i cant agree with you.Because coffee is the indispensable part of my life .

October 20, 2019

https://www.duolingo.com/profile/ngoxuantru1

thanks

October 23, 2019

https://www.duolingo.com/profile/NgTunCng

.

October 24, 2019

https://www.duolingo.com/profile/bin241009

????

October 25, 2019

https://www.duolingo.com/profile/BongHoang1

Coffee là loại thức uống sao lại có "the" ở đằng trước ví dụ nói :i drink coffee chứ ai lại nói: i drink the coffee

October 8, 2019

https://www.duolingo.com/profile/DangQuang.Huy

Ở câu trên thì bắt buộc phải có "the" vì "coffee" là danh từ đã xác định. Để biết xác định hay không thì bạn cứ nghĩ đơn giản là nếu không biết cà phê như nào thì bạn có thể khẳng định nó "tệ" hay không, chắc hẳn bạn phải nghe người khác nói, hoặc tự mình uống thử rồi mới biết được là "tệ". Vậy "coffee" là danh từ đã xác định và bắt buộc phải có "the" đằng trước. Còn câu "I drink the coffee" về mặt ngữ pháp không sai nhưng khi nói nghe không tự nhiên lắm chứ vẫn chấp nhận được.

October 13, 2019

https://www.duolingo.com/profile/DuyKhanhNguyen7

ok

October 13, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Felix_Phuc

But I still like to drink coffee

October 17, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Hot-boy2009

Đọc cái này đi mọi người: https://forum.duolingo.com/comment/34400339

October 20, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Longsenpai

Đúng

October 13, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.