https://www.duolingo.com/profile/NamBiNht

Hỏi ?

Có chương trình offline không ạ ?

June 22, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Huysan

Nếu dùng trên computer thì không bạn à, còn khi nào lên app thì chắc sẽ có thể dùng offline.

June 23, 2014
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.