"The elephant drinks milk."

แปลว่า:ช้างดื่มนม

October 9, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/saranlakta

ประโยคมันแปลกๆ


https://www.duolingo.com/profile/2U5u9

พิมพ์ถูกแล้วแต่ให้ผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย