"Last night I felt tired."

แปลว่า:เมื่อคืนนี้ฉันรู้สึกเหนื่อย

October 10, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/WasanaSomj

ตอบถูกแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/CeHr12

ไม่ยอมให้ถูก


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย


https://www.duolingo.com/profile/sunee75409

คำตอบถูกต้องแล้วทำถึงผิด รู้จักภาษาไทยหรือเปล่า


https://www.duolingo.com/profile/sunee75409

ซื่อบื้อ นะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย