1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Chúng tôi sẽ theo gương của …

"Chúng tôi sẽ theo gương của bạn."

Dịch:We will follow your example.

October 10, 2019

15 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ChunnTT

no, i will cross you


https://www.duolingo.com/profile/Nguyenbinh951326

Chúng tôi chưa bao giờ được thấy câu này.


https://www.duolingo.com/profile/tanskill

tui cũng thế


https://www.duolingo.com/profile/-.Luffy.-

Tui cũng vậy


https://www.duolingo.com/profile/Longsenpai

Ai cũng thế chăng


https://www.duolingo.com/profile/DuyMn4

Không biết người nước ngoài có từ noi gương hay không?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.