"He reads the menu."

Dịch:Anh ấy đọc thực đơn.

6/23/2014, 1:52:47 AM

24 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quocbb

a/an = chỉ một đồ vật chưa được xác định the = chỉ 1 đồ vật đã được xác định thông qua a hoặc an. vd: There is a car parking on my street. The car is red. Phân tích: "car" trong vế 1 lần đầu tiên được đề cập thì sẽ dùng "a car". Ở vế 2 do đã xác định rõ ràng là chiếc xe nào và vị trí của nó ở đâu nên sẽ dùng "the car".

8/8/2014, 6:28:01 AM

https://www.duolingo.com/ancJlP

Không phải

12/29/2017, 2:37:13 PM

https://www.duolingo.com/nguynvithn203822

Khi nào dùng a khi nào dùng an?

6/1/2018, 4:38:00 PM

https://www.duolingo.com/thuhuong04052008

"an"đi kèm với các từ tiếng anh có chữ đầu là : u,e,o,a,i.Có thể đọc là uể oải."a" đi kèm với các từ tiếng anh còn lại

9/27/2018, 4:35:34 AM

https://www.duolingo.com/nguyentuan321063

Khi những âm đầu câu của một từ dùng an là: a,e,i,o,u

2/21/2019, 12:48:15 PM

https://www.duolingo.com/hanhduolingon

mình viết '' anh ấy đọc menu'' :'D

6/25/2016, 11:41:51 AM

https://www.duolingo.com/phuc2404

mình cũng vậy và thế là bị sai :''>

6/4/2017, 11:04:52 AM

https://www.duolingo.com/MnhCng470236

Có vẻ như nhau r haha

4/25/2018, 1:43:10 PM

https://www.duolingo.com/proophuc

Read la đọc chu ko phai la xem ban oi

4/11/2015, 2:05:46 PM

https://www.duolingo.com/baokhang3

Dung rồi

11/11/2015, 10:36:55 AM

https://www.duolingo.com/Poliziotta14

va là mình không biết chự chi ra chự chi không hiểu''

1/18/2016, 1:25:00 PM

https://www.duolingo.com/thao472833

Mk thấy kì kì lúc thì a menu lúc thì the menu

8/21/2018, 5:57:51 AM

https://www.duolingo.com/quyen678

câu trước :tôi đọc thực đơn thì dung "a menu".câu sau :anh ấy đọc thực đơn thì đáp an là "the menu"mọi người

6/27/2015, 1:32:48 AM

https://www.duolingo.com/HuyBach1

ZZ vừa học mới buồn cười:))))))))

8/19/2016, 2:38:18 AM

https://www.duolingo.com/TrnHPhng12

Giải thích j nhiều dzợ???

1/4/2017, 1:27:25 PM

https://www.duolingo.com/JtWpQ9xM

tôi ghi là anh ấy đọc một cái thực đơn mà nó lại bảo là anh ta đọc một cái thực đơn hai cái đó có gì khác nhau đâu

1/19/2017, 12:13:55 PM

https://www.duolingo.com/phuonganh472977

Anh ấy đọc một tờ thực đơn chẳng được nhỉ

2/18/2017, 1:12:31 PM

https://www.duolingo.com/OopChanny

dễ như ăn bánh ý

6/3/2017, 8:26:39 AM

https://www.duolingo.com/OopChanny

read có s là vì co he mà

6/3/2017, 8:27:20 AM

https://www.duolingo.com/VyThanhVy

có thể nói là anh ấy xem thực đơn được ko?

6/29/2017, 2:38:16 PM

https://www.duolingo.com/phmtnphong1

Đúng rùi kêu sai

2/25/2018, 2:19:18 AM

https://www.duolingo.com/HThTngLoan

Amh ấy xem thực đơn

7/24/2018, 4:58:46 PM

https://www.duolingo.com/thy374246

Không thấy ai trả lời dùm câu hỏi .. khi nào the ?

9/10/2018, 2:59:58 PM

https://www.duolingo.com/PhmTritMin1

Đúng mà sau sai

1/2/2019, 6:34:39 AM

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.