Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He reads the menu."

Dịch:Anh ấy đọc thực đơn.

4 năm trước

56 Nhận xét


https://www.duolingo.com/quocbb

a/an = chỉ một đồ vật chưa được xác định the = chỉ 1 đồ vật đã được xác định thông qua a hoặc an. vd: There is a car parking on my street. The car is red. Phân tích: "car" trong vế 1 lần đầu tiên được đề cập thì sẽ dùng "a car". Ở vế 2 do đã xác định rõ ràng là chiếc xe nào và vị trí của nó ở đâu nên sẽ dùng "the car".

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ancJlP

Không phải

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/nguynvithn203822

Khi nào dùng a khi nào dùng an?

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/truongthia5

Đi GIF CN hfcbhgxhffxx củhdivvkvvkk

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/hanhduolingon

mình viết '' anh ấy đọc menu'' :'D

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phuc2404

mình cũng vậy và thế là bị sai :''>

1 năm trước

https://www.duolingo.com/MnhCng470236

Có vẻ như nhau r haha

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/proophuc

Read la đọc chu ko phai la xem ban oi

3 năm trước

https://www.duolingo.com/baokhang3

Dung rồi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Poliziotta14

va là mình không biết chự chi ra chự chi không hiểu''

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Wodier

ggdf

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/quyen678

câu trước :tôi đọc thực đơn thì dung "a menu".câu sau :anh ấy đọc thực đơn thì đáp an là "the menu"mọi người

3 năm trước

https://www.duolingo.com/HuyBach1

ZZ vừa học mới buồn cười:))))))))

1 năm trước

https://www.duolingo.com/tungninh09

vãi đái

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TrnHPhng12

Giải thích j nhiều dzợ???

1 năm trước

https://www.duolingo.com/JtWpQ9xM

tôi ghi là anh ấy đọc một cái thực đơn mà nó lại bảo là anh ta đọc một cái thực đơn hai cái đó có gì khác nhau đâu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuonganh472977

Anh ấy đọc một tờ thực đơn chẳng được nhỉ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/OopChanny

dễ như ăn bánh ý

1 năm trước

https://www.duolingo.com/OopChanny

read có s là vì co he mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/VyThanhVy

có thể nói là anh ấy xem thực đơn được ko?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phmtnphong1

Đúng rùi kêu sai

5 tháng trước

Thảo luận liên quan