1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "วันนี้คุณจะกินข้าวกลางวันกับ…

"วันนี้คุณจะกินข้าวกลางวันกับพวกเราไหม"

แปลว่า:Will you eat lunch with us today?

October 11, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/L6BX3

เรา ว่า ต้องใช้ have lunch นะ eat lunch มันแปลกๆม่ะ

Learn English in just 5 minutes a day. For free.