"Anh ấy uống rượu."

Dịch:He drinks wine.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dqhieu13

Tại sao "He drinks the beer" lại không đúng vậy?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/huyenchipp

beer là bia mà bạn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/dqhieu13

oh mình nhầm ^^

4 năm trước

https://www.duolingo.com/phannguyen9

mình chọn He drinks wine thì lại báo sai, trong khi kết quả thì cũng là He drinks wine ????/

4 năm trước

https://www.duolingo.com/BchPhngBi

bạn phải chọn cả 2 đáp án, có thể dùng "wine", có thể dùng "the wine"

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lythi83

He drinks wine.

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.