Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Thỉnh thoảng anh ta chơi với chúng tôi."

Dịch:Sometimes he plays with us.

0
4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kingDark1

trạng từ chỉ tầng xuất trước động từ thường và sau tobe he sometimes plays with us tại sao lại sai @@

0
Trả lời4 năm trước

https://www.duolingo.com/nongxuanhuy

sometime tại sao k đúng nhỉ?

0
Trả lời4 năm trước

https://www.duolingo.com/PhamKienTrung

He sometimes plays with us sao lại sai?

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhtvt

google dịch tài trợ phải k :))

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhanHung95

sometimes, usually đứng ở đầu câu và cuối câu đều được

0
Trả lời3 năm trước