1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Thỉnh thoảng anh ta chơi với…

"Thỉnh thoảng anh ta chơi với chúng tôi."

Dịch:Sometimes he plays with us.

June 23, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/nongxuanhuy

sometime tại sao k đúng nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/kingDark1

trạng từ chỉ tầng xuất trước động từ thường và sau tobe he sometimes plays with us tại sao lại sai @@


https://www.duolingo.com/profile/PhamKienTrung

He sometimes plays with us sao lại sai?


https://www.duolingo.com/profile/thanhtvt

google dịch tài trợ phải k :))


https://www.duolingo.com/profile/JeanBui1

cũng muốn hỏi như bạn

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.