"Thỉnh thoảng anh ta chơi với chúng tôi."

Dịch:Sometimes he plays with us.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kingDark1

trạng từ chỉ tầng xuất trước động từ thường và sau tobe he sometimes plays with us tại sao lại sai @@

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nongxuanhuy

sometime tại sao k đúng nhỉ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/PhamKienTrung

He sometimes plays with us sao lại sai?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhtvt

google dịch tài trợ phải k :))

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhanHung95

sometimes, usually đứng ở đầu câu và cuối câu đều được

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.