1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "I want to have a career."

"I want to have a career."

Dịch:Tôi muốn có một sự nghiệp.

June 23, 2014

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/duchieuxy

Want + danh từ Want to + động từ


https://www.duolingo.com/profile/o0oNguyenQuoco0o

Vì sao "công việc" lại không đúng?


https://www.duolingo.com/profile/Mai393252

Công việc mang tính chất tạm thời, sự nghiệp thì lâu dài.


https://www.duolingo.com/profile/Leawason19112009

Công việc là " job " còn sự nghiệp là " career"


https://www.duolingo.com/profile/end098765

Ử...chó sói


https://www.duolingo.com/profile/Thanhthieu2

Khi nào dùng "want", khi nào dùng "want to" vậy các bạn?


https://www.duolingo.com/profile/van7949

Theo mình, want + N, want to + V. Ví dụ: I want to have a car - Ở đây have là động từ (nghĩa là có/ sở hữu), nên phải có "to". Ví dụ khác: I want you - Tôi muốn em/anh - Ở đây you là danh từ, nên không cần dùng "to". Hy vọng giúp ích cho bạn.


https://www.duolingo.com/profile/kimchi867193

,Ai đó muốn cái gì: S + want (chia động từ theo từng thì) + N (danh từ) Ví dụ: I want your toy. (Tôi muốn đồ chơi của bạn) + Ai đó muốn làm gì: S + want (chia động từ theo từng thì) + to + V (động từ nguyên thể) Ví dụ: I want to go to Japan so much. (Tôi muốn đến Nhật Bản lắm)


https://www.duolingo.com/profile/kimchi867193

Ai đó muốn cái gì: S + want (chia động từ theo từng thì) + N (danh từ) Ví dụ: I want your toy. (Tôi muốn đồ chơi của bạn) + Ai đó muốn làm gì: S + want (chia động từ theo từng thì) + to + V (động từ nguyên thể) Ví dụ: I want to go to Japan so much. (Tôi muốn đến Nhật Bản lắm)


https://www.duolingo.com/profile/jacky2k9cute

có thể dùng want nhưng ko đúng mấy vì want to nghĩa là muốn


https://www.duolingo.com/profile/NguynBinh232

"Tôi muốn có được một sự nghiệp" tại sao không đúng?:)


https://www.duolingo.com/profile/huynhphudt

Giọng nữ nghe kì quá

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.