1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "I want to have a career."

"I want to have a career."

Dịch:Tôi muốn có một sự nghiệp.

June 23, 2014

19 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/o0oNguyenQuoco0o

Vì sao "công việc" lại không đúng?

August 22, 2015

https://www.duolingo.com/profile/Mai393252

Công việc mang tính chất tạm thời, sự nghiệp thì lâu dài.

September 3, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Leawason19112009

Công việc là " job " còn sự nghiệp là " career"

July 21, 2019

https://www.duolingo.com/profile/duchieuxy

Want + danh từ Want to + động từ

October 4, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Thanhthieu2

Khi nào dùng "want", khi nào dùng "want to" vậy các bạn?

August 11, 2016

https://www.duolingo.com/profile/van7949

Theo mình, want + N, want to + V. Ví dụ: I want to have a car - Ở đây have là động từ (nghĩa là có/ sở hữu), nên phải có "to". Ví dụ khác: I want you - Tôi muốn em/anh - Ở đây you là danh từ, nên không cần dùng "to". Hy vọng giúp ích cho bạn.

February 8, 2017

https://www.duolingo.com/profile/cathy182434

Bạn nói đúng rồi đấy.

August 2, 2017

https://www.duolingo.com/profile/tho537057

.

August 5, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ruonghieu

Women often have to make a choice between family and a career.

August 12, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Sn0wd3n

Mình không có Microphone trên máy tính thì làm sao đây?

September 22, 2017

https://www.duolingo.com/profile/TauruseMC

Loa nó sẽ tự thu âm lại khi cái này nó bật nên bạn đừng lo

September 29, 2019

https://www.duolingo.com/profile/ThchLuMc

Career : sự nghiệp, tks

June 14, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Thnh74809

Đề nghị bỏ từ được trong đáp án

July 28, 2018

https://www.duolingo.com/profile/thy591309

Ok

June 7, 2019

https://www.duolingo.com/profile/thy591309

Nhầm mà sao lại không sửa cho mình chứ

June 7, 2019

https://www.duolingo.com/profile/NNL2k5

sao dịch "tôi muốn có một công việc là sai vậy ???

July 23, 2019

https://www.duolingo.com/profile/TauruseMC

vì công việc chỉ là tạm thời còn sự nghiệp lâu dài nên mới sai đó bạn

September 29, 2019

https://www.duolingo.com/profile/kimchi867193

,Ai đó muốn cái gì: S + want (chia động từ theo từng thì) + N (danh từ) Ví dụ: I want your toy. (Tôi muốn đồ chơi của bạn) + Ai đó muốn làm gì: S + want (chia động từ theo từng thì) + to + V (động từ nguyên thể) Ví dụ: I want to go to Japan so much. (Tôi muốn đến Nhật Bản lắm)

October 10, 2019

https://www.duolingo.com/profile/kimchi867193

Ai đó muốn cái gì: S + want (chia động từ theo từng thì) + N (danh từ) Ví dụ: I want your toy. (Tôi muốn đồ chơi của bạn) + Ai đó muốn làm gì: S + want (chia động từ theo từng thì) + to + V (động từ nguyên thể) Ví dụ: I want to go to Japan so much. (Tôi muốn đến Nhật Bản lắm)

October 10, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.