"Tên của bạn có trên hồ sơ của mình chứ ?"

Dịch:Is your name on your profile?

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/mitbuiviet

câu này confusing thật, cái chữ "mình" ý.

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.