"Tên của bạn có trên hồ sơ của mình chứ ?"

Dịch:Is your name on your profile?

June 23, 2014

1 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


[tài khoản đã đóng]

    câu này confusing thật, cái chữ "mình" ý.

    Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.