1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Tên của bạn có trên hồ sơ củ…

"Tên của bạn có trên hồ sơ của mình chứ ?"

Dịch:Is your name on your profile?

June 23, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/mitbuiviet

câu này confusing thật, cái chữ "mình" ý.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.