Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tên của bạn có trên hồ sơ của mình chứ ?"

Dịch:Is your name on your profile?

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/mitbuiviet

câu này confusing thật, cái chữ "mình" ý.

4 năm trước