1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "This training is available t…

"This training is available to all."

Dịch:Việc huấn luyện này có sẵn cho tất cả.

June 23, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/VuinhThanh

Mrs Thanh Tôi dich là : việc huấnluyện này thích hợp cho tất cả


https://www.duolingo.com/profile/Phuong_Nguyen-78

Mình dịch nội dung tương tự của bạn. Không cho kết quả đúng


https://www.duolingo.com/profile/Sam531398

Có sẵn # sẵn có. Admin xin nhận tại hạ một lạy.


https://www.duolingo.com/profile/atmt17
  • 1617

"có sẵn cho tất cả" nghĩa là sao ta?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.