"The toothbrush"

Dịch:Bàn chải đánh răng

June 23, 2014

14 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/docaonguyen179

cái từ dễ vậy mà còn thảo luận


https://www.duolingo.com/profile/2en

Bàn chải răng


https://www.duolingo.com/profile/hongquan2204

bàn chải đánh răng


https://www.duolingo.com/profile/hieunghia250293

Bàn chải răng mà cũng sai...


https://www.duolingo.com/profile/Maxvien

Bót đánh răng


https://www.duolingo.com/profile/qunh192088

bót đánh răng là cái gì


https://www.duolingo.com/profile/tiendung2111

từ người miền trung, cai bót cung là bàn chải,


https://www.duolingo.com/profile/fuyuasami

bàn chải đánh răng


https://www.duolingo.com/profile/DngHong18

Bàn chải răng


https://www.duolingo.com/profile/jeffitachikha

Bàn chải đánh răng


https://www.duolingo.com/profile/NamNguyen637422

Từ này phát âm khó quá.


https://www.duolingo.com/profile/NguynTnKhi12

Giới thiệu Kem đánh răng và Bàn chải đánh răng P/S mới.

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.