"Những đứa trẻ của ông ấy đọc báo."

Dịch:His children read the newspaper.

4 năm trước

18 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hung93

chọn cả hai mới đúng

4 năm trước

https://www.duolingo.com/levu74

Xin hỏi khi nào cần mạo từ "the", có một số chỗ như "read books" hoặc "read the books" đều được chấp nhận.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Duy.Phuc...

mốt chọn bạn nên chọn cả 2 câu có "the" và không có "the" luôn nha

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Xuancherry

ko the vẫn đc mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Duy.Phuc...

mốt chọn bạn nên chọn cả 2 câu có "the" và không có "the" luôn nha

4 năm trước

https://www.duolingo.com/LongH4

"his children read newspaper" -> sao sai nhỉ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Vo_tinh

Mjh vừa tl vậy, đúg mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Duy.Phuc...

mốt chọn bạn nên chọn cả 2 câu có "the" và không có "the" luôn nha

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hieupham5

sao mìn đáh là read newspaper lại sai ???

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Duy.Phuc...

mốt chọn bạn nên chọn cả 2 câu có "the" và không có "the" luôn nha

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lyly1810

trong phần chọn đáp án đúng toàn chập nhận cả đáp an ko " the " mà nhỉ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Myu_me0

Phiền ad cho mình hỏi với , câu này bỏ "the" đi có được ko ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nongxuanhuy

câu này k có 'the' sao k đúng? :0

4 năm trước

https://www.duolingo.com/zakuro9

mình thì lại sai từ his lại thành từ he

4 năm trước

https://www.duolingo.com/GiangNguyen.VTr

mình dịch là: "his childrens read newspaper", đáp án đúng nhưng báo có lỗi nhỏ: children không có 's', trong khi câu tiếng việt có từ 'những'. vậy ai đúng ai sai >'<???

4 năm trước

https://www.duolingo.com/BlurAn

Children đã là số nhiều rồi bạn ạ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/GiangNguyen.VTr

uh, mình cũng đã ngộ ra điều này sau khi hỏi xong :), thks bạn.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/sabu_94

Kids cũng đúng vậy chèn!!

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.