1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Những đứa trẻ của ông ấy đọc…

"Những đứa trẻ của ông ấy đọc báo."

Dịch:His children read the newspaper.

June 23, 2014

18 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/hung93

chọn cả hai mới đúng


https://www.duolingo.com/profile/levu74

Xin hỏi khi nào cần mạo từ "the", có một số chỗ như "read books" hoặc "read the books" đều được chấp nhận.


https://www.duolingo.com/profile/Duy.Phuc...

mốt chọn bạn nên chọn cả 2 câu có "the" và không có "the" luôn nha


https://www.duolingo.com/profile/Xuancherry

ko the vẫn đc mà


https://www.duolingo.com/profile/Duy.Phuc...

mốt chọn bạn nên chọn cả 2 câu có "the" và không có "the" luôn nha


https://www.duolingo.com/profile/LongH4

"his children read newspaper" -> sao sai nhỉ?


https://www.duolingo.com/profile/Vo_tinh

Mjh vừa tl vậy, đúg mà


https://www.duolingo.com/profile/Duy.Phuc...

mốt chọn bạn nên chọn cả 2 câu có "the" và không có "the" luôn nha


https://www.duolingo.com/profile/hieupham5

sao mìn đáh là read newspaper lại sai ???


https://www.duolingo.com/profile/Duy.Phuc...

mốt chọn bạn nên chọn cả 2 câu có "the" và không có "the" luôn nha


https://www.duolingo.com/profile/lyly1810

trong phần chọn đáp án đúng toàn chập nhận cả đáp an ko " the " mà nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/Myu_me0

Phiền ad cho mình hỏi với , câu này bỏ "the" đi có được ko ?


https://www.duolingo.com/profile/nongxuanhuy

câu này k có 'the' sao k đúng? :0


https://www.duolingo.com/profile/zakuro9

mình thì lại sai từ his lại thành từ he


https://www.duolingo.com/profile/GiangNguyen.VTr

mình dịch là: "his childrens read newspaper", đáp án đúng nhưng báo có lỗi nhỏ: children không có 's', trong khi câu tiếng việt có từ 'những'. vậy ai đúng ai sai >'<???


https://www.duolingo.com/profile/BlurAn

Children đã là số nhiều rồi bạn ạ


https://www.duolingo.com/profile/GiangNguyen.VTr

uh, mình cũng đã ngộ ra điều này sau khi hỏi xong :), thks bạn.


https://www.duolingo.com/profile/sabu_94

Kids cũng đúng vậy chèn!!

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.