"I will get my car."

แปลว่า:ฉันจะไปเอารถของฉัน

October 13, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Kanlapaphr

I will take my car. okey??????????

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย