"Đó là quả chanh."

Dịch:It is the lemon.

4 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Ha_Liem

how's about "that's lemon"?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Nam_Ta

câu hỏi là đó là quả chanh sao không phải là " that is the lemon" mà là it is??

4 năm trước

https://www.duolingo.com/LinhKeo

tưởng phải that is lemon chứ nhỉ :'(

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hungfieu

thế thì nó thành "kia là quả chanh" mất roài :))

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Thuy_meomeo1190

"ở kia" với "ở đó" trong tiếng Việt cũng giống nhau mà!!

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hungfieu

ở kia là xa xa còn ở đó là mình nghĩ nó gần gần ^_^ hihi, thôi kệ đi :) mình học tiếng anh có sự phân biệt giữa 2 từ đó thì khi dịch nghiễm nhiên phải tuân theo quy tắc đó thôi :)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hannahdhnh

this is lemon sao ko đúng vậy ta

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.