"My wife lives here."

แปลว่า:ภรรยาของผมอาศัยอยู่ที่นี่

October 14, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/PisekGrimw

ใช้คำว่า ของฉัน ก็ได้


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย