"The woman speaks."

Dịch:Người phụ nữ nói.

June 23, 2014

11 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/profile/leminh3

Tại sao là "nói" mà không phải là "nói chuyện" ?


https://www.duolingo.com/profile/ThienSuKyUc

sai wài àk. woman với women, số nhiều và số ít.... hix


https://www.duolingo.com/profile/lngtmnhin

women, woman phát âm gần giống nhau khó phân biệt quá


https://www.duolingo.com/profile/Hng4

chú ý nghe từ "speaks" vì phát âm có thêm chữ "s" nên chủ ngữ phải là số ít


https://www.duolingo.com/profile/zzs0ckzz

"the" với "a" phân biệt làm sao ta?...sao mình nghe "a" mà ta? :(


https://www.duolingo.com/profile/nguyenhoangadhp

Bạn nào nghe 'the" thành "a" k?


https://www.duolingo.com/profile/hoangbaothien

speaks là sai or phải là the woman


https://www.duolingo.com/profile/haqx

Nghe là "a" mà đáp án là " the " thế là sao nhỉ


https://www.duolingo.com/profile/HermiLuk

Con rua doc la The woman speaks con cai loa doc la A woman speak???


https://www.duolingo.com/profile/nghiabk92

Trời mình nghe là a mà

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.