"The woman speaks."

Dịch:Người phụ nữ nói.

4 năm trước

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/leminh3

Tại sao là "nói" mà không phải là "nói chuyện" ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ThienSuKyUc

sai wài àk. woman với women, số nhiều và số ít.... hix

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lngtmnhin

women, woman phát âm gần giống nhau khó phân biệt quá

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Hng4

chú ý nghe từ "speaks" vì phát âm có thêm chữ "s" nên chủ ngữ phải là số ít

4 năm trước

https://www.duolingo.com/zzs0ckzz

"the" với "a" phân biệt làm sao ta?...sao mình nghe "a" mà ta? :(

4 năm trước

https://www.duolingo.com/meoconhocxuonghp

Giống mình quá

4 năm trước

https://www.duolingo.com/meoconhocxuonghp

Bạn nào nghe 'the" thành "a" k?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangbaothien

speaks là sai or phải là the woman

4 năm trước

https://www.duolingo.com/haqx

Nghe là "a" mà đáp án là " the " thế là sao nhỉ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/HermiLuk

Con rua doc la The woman speaks con cai loa doc la A woman speak???

4 năm trước

https://www.duolingo.com/nghiabk92

Trời mình nghe là a mà

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.