1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Cái áo thì màu gì?"

"Cái áo thì màu gì?"

Dịch:What color is the shirt?

June 23, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.