1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Bọn trẻ có cá."

"Bọn trẻ có cá."

Dịch:The children have fish.

June 23, 2014

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/phongdatpro94

child dung thay cho children cung dc mà


https://www.duolingo.com/profile/quocnb

child là 1 đứa trẻ, là số ít


https://www.duolingo.com/profile/HungNguyen0605

mình cũng giống như bạn. :v


https://www.duolingo.com/profile/lythi83

The children have fish. Bọn trẻ có cá.


https://www.duolingo.com/profile/lie246

cho mình hỏi là khi nào dùng have khi nào thì dùng has vậy?


https://www.duolingo.com/profile/ekuday

have dùng cho số nhiều, còn has dùng cho số ít!


https://www.duolingo.com/profile/Xuan_Huong

Dùng 'the kids have fish" có được không huh ad?


https://www.duolingo.com/profile/Dong_Ha

sao có câu thì băt phải có "the" mới chấm đúng, có câu mình dùng "the" thì lại bảo sai, là sao?? chẳng hạn như câu này thì ko có "the", còn câu "the women have the food" thì lại phải có "the"?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.