Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bọn trẻ có cá."

Dịch:The children have fish.

0
4 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phongdatpro94

child dung thay cho children cung dc mà

0
Trả lời4 năm trước

https://www.duolingo.com/quocnb

child là 1 đứa trẻ, là số ít

0
Trả lời4 năm trước

https://www.duolingo.com/phongdatpro94

oh, cam on ban

0
Trả lời4 năm trước

https://www.duolingo.com/HungNguyen0605

mình cũng giống như bạn. :v

0
Trả lời4 năm trước

https://www.duolingo.com/lythi83

The children have fish. Bọn trẻ có cá.

0
Trả lời4 năm trước

https://www.duolingo.com/lie246

cho mình hỏi là khi nào dùng have khi nào thì dùng has vậy?

0
Trả lời4 năm trước

https://www.duolingo.com/ekuday

have dùng cho số nhiều, còn has dùng cho số ít!

0
Trả lời4 năm trước

https://www.duolingo.com/Xuan_Huong

Dùng 'the kids have fish" có được không huh ad?

0
Trả lời3 năm trước

https://www.duolingo.com/Dong_Ha

sao có câu thì băt phải có "the" mới chấm đúng, có câu mình dùng "the" thì lại bảo sai, là sao?? chẳng hạn như câu này thì ko có "the", còn câu "the women have the food" thì lại phải có "the"?

0
Trả lời3 năm trước