"They support their children."

Dịch:Họ ủng hộ những đứa con của mình.

4 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/khanhvuminh

họ ủng hộ con cái họ ??

4 năm trước

https://www.duolingo.com/daier161

dịch là giúp đỡ không được sao? :(

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Celebistar

Giúp đỡ khác mà bạn

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lynhphuong

họ hỗ trợ trẻ em của họ ko dc sao

4 năm trước

https://www.duolingo.com/cooknguyen

khuyến khích cúng đúng mà nhỉ, support là to help or encourage sb mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/mikkett

họ hỗ trợ con họ không được à? hay phải có từ của ở đây mới đúng?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/230505vs201201

orioewjfiore[jagtebpigetrngnire[ogjernwgp;;trwgjjaghprewnwjope

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Newbe_N

bọn họ cũng được mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ngoethongthai

giúp với giúp đỡ cũng đâu có khác nhau mà lại sai vậy????????

4 năm trước

https://www.duolingo.com/CunYeu1

"họ giúp những đứa trẻ của họ" thiếu một chữ "đỡ" sao lại sai ?

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.