"They support their children."

Dịch:Họ ủng hộ những đứa con của mình.

June 23, 2014

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/khanhvuminh

họ ủng hộ con cái họ ??

June 23, 2014

https://www.duolingo.com/profile/daier161

dịch là giúp đỡ không được sao? :(

July 16, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Celebistar

Giúp đỡ khác mà bạn

September 18, 2014

https://www.duolingo.com/profile/lynhphuong

họ hỗ trợ trẻ em của họ ko dc sao

September 21, 2014

https://www.duolingo.com/profile/cooknguyen

khuyến khích cúng đúng mà nhỉ, support là to help or encourage sb mà

September 22, 2014

https://www.duolingo.com/profile/mikkett

họ hỗ trợ con họ không được à? hay phải có từ của ở đây mới đúng?

September 23, 2014

https://www.duolingo.com/profile/230505vs201201

orioewjfiore[jagtebpigetrngnire[ogjernwgp;;trwgjjaghprewnwjope

September 24, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Newbe_N

bọn họ cũng được mà

September 26, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ngoethongthai

giúp với giúp đỡ cũng đâu có khác nhau mà lại sai vậy????????

September 30, 2014

https://www.duolingo.com/profile/CunYeu1

"họ giúp những đứa trẻ của họ" thiếu một chữ "đỡ" sao lại sai ?

October 1, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.