Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Ai ăn cá?"

Dịch:Who eats fish?

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/silverlighthkgh

Bạn nào giải thích cái, tại sao phải eats nhỉ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/SantaLeo

uh, mình cũng đang thắc mắc điều đó

4 năm trước

https://www.duolingo.com/MoYumi1

tại sao lại là eat T.T

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhhuyhcm

tại sao dùng eats mà không dùng eat được vậy add???

4 năm trước