1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. error ..again .><.I eat an or…

https://www.duolingo.com/profile/BiRain2

error ..again .><.I eat an orange fish....My books are red.

I eat an orange fish...My books are red.

June 23, 2014

0 Nhận xét

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.