Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/BiRain2

error ..again .><.I eat an orange fish....My books are red.

I eat an orange fish...My books are red.

4 năm trước

0 Nhận xét