Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She and my father are siblings."

Dịch:Cô ấy và cha tôi là anh em ruột.

4 năm trước

3 Nhận xét
Thảo luận này đã bị khóa


https://www.duolingo.com/timictu

my father là bố của tôi mà! @@

4 năm trước

https://www.duolingo.com/habotbien

chị em ruột Thịt ko đc ak

2 năm trước

https://www.duolingo.com/SangNguyn233580

Sao biết anh em ruột hay chị em ruột

2 năm trước