1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề Troubleshooting
  4. >
  5. Không chọn được đáp án ad ơi …

https://www.duolingo.com/profile/trangnguye586204

Không chọn được đáp án ad ơi :(

June 23, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

Chào bạn, lỗi bạn gặp phải đã được đề cập tại bài post này: https://www.duolingo.com/comment/3431704


https://www.duolingo.com/profile/trangnguye586204

Cám ơn bạn nhé! :)

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.