"The elephant drinks the milk."

Dịch:Con voi uống sữa.

June 23, 2014

17 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/CoAnh8892

Con voi hay chú voi đều đc chú nhỉ :(

July 29, 2014

https://www.duolingo.com/profile/MinhThanh254421

Ok

February 10, 2019

https://www.duolingo.com/profile/Huong720743

Cũng đúng$$@@

April 7, 2019

https://www.duolingo.com/profile/binhnguyen115044

Dùng the vì chủ thể đã đc xác định.

March 19, 2015

https://www.duolingo.com/profile/PhcL7

Cho hỏi sao khi lại dùng "drinks"khi lại dùng "drink" không vậy

October 1, 2015

https://www.duolingo.com/profile/HigurashiK

vì trước "drinks" là "the elephant" chủ ngữ danh từ số ít , còn nếu dùng "drink thì" chủ ngữ phải là danh từ số nhiều

October 31, 2015

https://www.duolingo.com/profile/phng757169

Cho tui hỏi nhanh a cat drinks a milk

April 28, 2017

https://www.duolingo.com/profile/tranducnghia

Milk là danh từ không đếm được nên không dùng mạo từ "a" được

June 16, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Takei61

chú voi con

December 31, 2015

https://www.duolingo.com/profile/anhpham0602

Sao lại thêm the nhỉ

July 30, 2016

https://www.duolingo.com/profile/billion457428

Ai giải thích tại sao phải thêm chữ "the " trước elephant

May 28, 2017

https://www.duolingo.com/profile/trngAnh264366

sao "the elephant" không dùng được "drink" mà phải là "drinks" vậy ta

July 6, 2017

https://www.duolingo.com/profile/chung119934

Sữa từ đâu mà phải

August 2, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Minh304731

Con voi uong sua a hihi

November 17, 2017

https://www.duolingo.com/profile/CMayMn

Voi uống sữa à

October 30, 2018

https://www.duolingo.com/profile/MinaJJMS

Vào chơi với mk nhé. Mã là 4QH2P2

January 15, 2019

https://www.duolingo.com/profile/HngPhm561757

Xoá

July 19, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.