Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy là một người bi quan."

Dịch:She is a negative person.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kingDark1

she is a pessimistic person why is it wrong?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/huayen

"she is a pessimist" cũng được mà

4 năm trước