"The cat sleeps under the bed."

Dịch:Con mèo ngủ dưới cái giường.

June 24, 2014

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/DiepVo2014

Tiếng Việt nói là GẦM GIƯỜNG.

July 11, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Đáp án sẽ được thêm vào nhé :)

August 23, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Evergreen34

Đúng, người Việt nói: Con mèo ngủ dưới gầm giường, nhưng Duolingo nói rằng đáp án đó sai. Report it already.

August 5, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Thu-Jolie

con mèo ngủ dưới chiếc giường

June 24, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Trang.

Oke 2 con dê

August 23, 2014

https://www.duolingo.com/profile/hngaki

Ghi" Con meo ngu duoi cai giuong" mà nó kiu k đúng lsao.phải ghi dấu mới chịu à.

January 3, 2016

https://www.duolingo.com/profile/anhhoihp1999

sao mik tl dung ...thieu dau thui ma xet sai nki

August 23, 2015
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.