"Chúng tôi là những người quan trọng."

Dịch:We are important people.

June 24, 2014

12 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/HoaMun0

tại sao dùng humans không đúng?

April 10, 2017

https://www.duolingo.com/profile/kingDark1

we are vips vip là viêt tắt của người quan trọng mà không biết s @@

June 24, 2014

https://www.duolingo.com/profile/-_Minh_-

cai nay a

August 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/hazalon01

uk

January 15, 2018

https://www.duolingo.com/profile/tdi206737

tại sao people ở đây không thêm ''s'' vậy

September 4, 2017

https://www.duolingo.com/profile/dungptit93

Bởi vì bản thân people đã là số nhiều rồi.

December 13, 2017

https://www.duolingo.com/profile/hskd1115

Có "the" và không "the" nghĩa như nhau à? Sao lằng nhằng vậy

April 15, 2015

https://www.duolingo.com/profile/mesogog

"We are the important people" nghe thật kỳ cục

March 24, 2016

https://www.duolingo.com/profile/AnhThu592783

Ừ nhưng nghe có vẻ khó

August 25, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Tae...Tae

nghe kì làm sao ấy lẽ ra câu 3 không nên đưa vào ai đồng ý nào

January 3, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Phan_Anh

We are VIP :V (Very Important Person)

February 1, 2017

https://www.duolingo.com/profile/ChauTran172

tai sao to them s lai khong duoc

December 1, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.