"Họ xem chúng tôi như là bạn của họ."

Dịch:They consider us their friends.

4 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/hoangthanhphong

dài quá

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/kingDark1

tại sao lại sai câu này cũng tương tự như câu she sees her boss as a father các bạn dịch là: cô ấy xem ông chủ như là cha cô ấy mà câu trên thì đúng r. they consider us their friends nhưng câu của mình sao lại sai. giải thích giùm mình với nha they see us as their friends

4 năm trước

https://www.duolingo.com/phamvantam245

cấu trúc "consider st as st" = xem/coi ... như là ...??? Sao có "as" là sai nhỉ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/TrangPhm439337

Mình cũng nghĩ như bạn nhưng theo như mình đc biết thì câu nói ko dùng " as" thì sử dụng phổ biến hơn là dùng "as"

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/BinhDang2018

hình như thiếu as rồi

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/Yninh6

They consider us their friends

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/hoangthanhphong

là us mới đúng ban huyngnhau

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/HuynhHau

Tôi dịch "They consider us as their friends" bị sai do dư chữ "as"?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/bndinh

Ko hiểu câu này luôn

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/HoangThanhXuan

They seem us their friends?

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.