"Họ xem chúng tôi như là bạn của họ."

Dịch:They consider us their friends.

June 24, 2014

13 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/dongphuong05

Sao nhiều người k dùng đc câu: "They see us as their friends." mình dùng vẫn đúng mà?

July 19, 2019

https://www.duolingo.com/profile/hoangthanhphong

dài quá

June 3, 2018

https://www.duolingo.com/profile/kingDark1

tại sao lại sai câu này cũng tương tự như câu she sees her boss as a father các bạn dịch là: cô ấy xem ông chủ như là cha cô ấy mà câu trên thì đúng r. they consider us their friends nhưng câu của mình sao lại sai. giải thích giùm mình với nha they see us as their friends

June 24, 2014

https://www.duolingo.com/profile/HuynhHau

Tôi dịch "They consider us as their friends" bị sai do dư chữ "as"?

September 24, 2014

https://www.duolingo.com/profile/phamvantam245

cấu trúc "consider st as st" = xem/coi ... như là ...??? Sao có "as" là sai nhỉ?

January 8, 2015

https://www.duolingo.com/profile/TrangPhm439337

Mình cũng nghĩ như bạn nhưng theo như mình đc biết thì câu nói ko dùng " as" thì sử dụng phổ biến hơn là dùng "as"

April 3, 2018

https://www.duolingo.com/profile/BinhDang2018

hình như thiếu as rồi

August 6, 2018

https://www.duolingo.com/profile/Yninh6

They consider us their friends

April 17, 2018

https://www.duolingo.com/profile/hoangthanhphong

là us mới đúng ban huyngnhau

June 3, 2018

https://www.duolingo.com/profile/PhamThiTrang2005

có ai đã làm đúng câu này bao h chưa?

February 15, 2019

https://www.duolingo.com/profile/h0974101293

Đã là chúng tôi thì phải là những người bạn mới hợp lí. Chẹp..chẹp...

July 22, 2019

https://www.duolingo.com/profile/HoangThanhXuan

They seem us their friends?

September 11, 2014

https://www.duolingo.com/profile/bndinh

Ko hiểu câu này luôn

March 10, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.