1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Cô gái là một người con trai…

"Cô gái là một người con trai đích thực!"

Dịch:The girl is a real boy!

June 24, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.