"He is fine."

Dịch:Anh ấy khỏe.

4 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phuoclinh

he có thể dịch là anh ấy, cậu ấy, ông ấy mà. add nên thêm vào nhiều đáp án để nó được khách quan hơn một tí nha

4 năm trước

https://www.duolingo.com/pmyt
pmyt
  • 25
  • 25
  • 23
  • 9
  • 6
  • 5

Đó đều là những đáp án được chấp nhận mà bạn?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lythi83

He is fine. Anh ấy khỏe

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Automation1

anh ấy oonrl.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Soanpy
Soanpy
  • 25
  • 6
  • 37

He is fine mà đọc chả nghe gì cứ lộn hoài :(((((

4 năm trước

https://www.duolingo.com/hoangyen0798

Sao mình đọc mấy lần đều đúng mà cứ cho sai vậy

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.