"He is fine."

Dịch:Anh ấy khỏe.

June 24, 2014

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/phuoclinh

he có thể dịch là anh ấy, cậu ấy, ông ấy mà. add nên thêm vào nhiều đáp án để nó được khách quan hơn một tí nha

June 24, 2014

https://www.duolingo.com/profile/pmyt

Đó đều là những đáp án được chấp nhận mà bạn?

June 24, 2014

https://www.duolingo.com/profile/lythi83

He is fine. Anh ấy khỏe

July 21, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Automation1

anh ấy oonrl.

August 11, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Soanpy

He is fine mà đọc chả nghe gì cứ lộn hoài :(((((

August 16, 2014

https://www.duolingo.com/profile/hoangyen0798

Sao mình đọc mấy lần đều đúng mà cứ cho sai vậy

September 21, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.