1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Người phụ nữ là người ăn cha…

"Người phụ nữ là người ăn chay."

Dịch:The woman is vegetarian.

June 24, 2014

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/kawajj_ls

sao không câu The woman is the vegatarian lại sai? The vegetarian ko có nghĩa là người ăn chay à ad?

June 24, 2014

https://www.duolingo.com/profile/huuthaohaui

linh tinh lắm. cứ gặp a,the, an là rất ức chế

June 24, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Manicj12

mấy bài trước có học về a, an và the mà. a đứng trước các từ mà có chữ đầu không phải là a,e,i,o,u. còn an đứng trước các từ có chữ đầu là a,e,i,o,u. hoặc có âm h câm ở đầu như an hour. còn the thì đứng trước danh từ. ( ý chỉ xác định).

August 14, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Dazger412

Thay The woman thành The lady ổn không ad ?

July 3, 2014

https://www.duolingo.com/profile/lythi83

The woman is vegetarian. Người phụ nữ ăn chay

July 29, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.