"Người phụ nữ là người ăn chay."

Dịch:The woman is vegetarian.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kawajj_ls

sao không câu The woman is the vegatarian lại sai? The vegetarian ko có nghĩa là người ăn chay à ad?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/huuthaohaui

linh tinh lắm. cứ gặp a,the, an là rất ức chế

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Manicj12

mấy bài trước có học về a, an và the mà. a đứng trước các từ mà có chữ đầu không phải là a,e,i,o,u. còn an đứng trước các từ có chữ đầu là a,e,i,o,u. hoặc có âm h câm ở đầu như an hour. còn the thì đứng trước danh từ. ( ý chỉ xác định).

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Dazger412

Thay The woman thành The lady ổn không ad ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/lythi83

The woman is vegetarian. Người phụ nữ ăn chay

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.