"He wrote a positive review."

Dịch:Anh ấy đã viết một bài đánh giá tích cực.

June 24, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/raungo789

review mà đọc như with you -nghe xong nghĩ mãi k ra

June 11, 2016

https://www.duolingo.com/profile/lethevinh12

Review không phải là bài báo mà là bài đánh giá một sản phẩm nào đó. Dựa trên cơ sở đó người tiêu dùng mới quyết định mua hay không

July 16, 2014

https://www.duolingo.com/profile/loveclover25

Anh ấy đã viết một bình luận tích cực

June 24, 2014

https://www.duolingo.com/profile/NGUYENHAHUY

He wrote a positive, He wrote a positive review, He wrote a positive review, He wrote a positive review, He wrote a positive review, He wrote a positive review

June 3, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.