"Hewroteapositivereview."

Dịch:Anh ấy đã viết một bài đánh giá tích cực.

4 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/raungo789

review mà đọc như with you -nghe xong nghĩ mãi k ra

2 năm trước

https://www.duolingo.com/lethevinh12

Review không phải là bài báo mà là bài đánh giá một sản phẩm nào đó. Dựa trên cơ sở đó người tiêu dùng mới quyết định mua hay không

4 năm trước

https://www.duolingo.com/loveclover25

Anh ấy đã viết một bình luận tích cực

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

He wrote a positive, He wrote a positive review, He wrote a positive review, He wrote a positive review, He wrote a positive review, He wrote a positive review

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.