"In fifty years"

Dịch:Trong vòng năm mươi năm

June 24, 2014

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/NgocLinh30102005

Trong năm mươi năm???

August 13, 2016

https://www.duolingo.com/profile/HakunaMatata135

trong 50 năm

June 24, 2014

https://www.duolingo.com/profile/phmvitquan2

That good

August 12, 2017

https://www.duolingo.com/profile/Nguyn40278

Why not năm mươi and why is 50

August 25, 2017
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.