Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/ThngNguynM

Câu này có phải là thiếu 1 chữ s k nhỉ ?

The girls' childrens

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Không phải đâu bạn, sở hữu cách nếu đi sau từ số nhiều thì người ta sẽ bỏ chữ s đi và chữ còn giữ lại dấu ' như thế thôi :)

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ThngNguynM

Ok ! Cảm ơn bạn rất nhiều !

4 năm trước