1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Lấy một quyển sách và đọc nó…

"Lấy một quyển sách và đọc nó!"

Dịch:Take a book and read it!

June 24, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/edwardlee201

get a book and read it ! cũng dc :D

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.