Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Lấy một quyển sách và đọc nó!"

Dịch:Take a book and read it!

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/edwardlee201

get a book and read it ! cũng dc :D

4 năm trước