"We write a book."

Dịch:Chúng tôi viết một quyển sách.

June 24, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/Nga_Bella

sao ko có từ để chọn :((

June 24, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.