Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We write a book."

Dịch:Chúng tôi viết một quyển sách.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Nga_Bella

sao ko có từ để chọn :((

4 năm trước