"We write a book."

Dịch:Chúng tôi viết một quyển sách.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Nga_Bella

sao ko có từ để chọn :((

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.