Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Chị gái tôi làm việc như một thư ký."

Dịch:My sister works as a secretary.

4 năm trước

13 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Dorothy.Hue

Can I write: My sister works like a secretary ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Trang.
Trang.
Mod
 • 25
 • 25
 • 20
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 2

Ở đây buộc phải dùng as, vì nó là cách dùng trong tiếng anh, as thường đi sau một động từ trong trường hợp muốn so sánh, dùng như là từ nối (có as như là preposition nhưng mang nghĩa khác), like thì dùng như preposition thường có danh từ, tân ngữ hoặc V-ing theo sau

Ví dụ

Nói "I work as a librarian" nhưng không đúng khi nói " I work like a librarian"

Nói "Do as I say, not as I do" nhưng không đúng khi nói "Do like I say, not like I do"

Nói "People like you inspire me" nhưng không đúng khi nói "People as you inspire me"

Và còn nhiều ví dụ khác mà cần phải học và làm bài tập nhiều thì mới cảm nhận được sự khác nhau của nó và cải thiện khả năng dùng từ tiếng Anh

3 năm trước

https://www.duolingo.com/thanhtung1202v

Pls explain to me. "You look like me?". Why don't we use "as" instead of "like" in above sentence?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MissTrinh

tôi cũng thắc mắc như bạn. Nhưng V1 và V2 ở đây đều chia à? Mình tưởng chỉ có work chia thôi chứ?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/thelorda93

v2 chia gi nua~ @@

4 năm trước

https://www.duolingo.com/kcin_ogniloud

what?..

3 năm trước

https://www.duolingo.com/Dorothy.Hue

mình viết vội nên nhầm đấy. hihi

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ThanhTran44069

My elder sister cũng đúng

3 năm trước

https://www.duolingo.com/kcin_ogniloud

cái wat gì cơ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/DreamyKimi

my sister works like the secretary =)sao lai sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thuan307882

Chi google hihi what the fuck ban lam rot nao ne ahihi do cho

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Bchngcvg1

Lắm CHUYỆN

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/minhsonttct

NSjsd

8 tháng trước