"EachyearfromJunetoAugust."

Dịch:Mỗi năm từ tháng sáu đến tháng tám.

4 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HakunaMatata135

từ tháng sáu đến tháng tám hàng năm

4 năm trước

https://www.duolingo.com/vanlaem

tới với đến có gì mà không đc?????? from....to :'(

4 năm trước

https://www.duolingo.com/DinhVinh1

hàng năm từ tháng 6 đến tháng 8

3 năm trước

https://www.duolingo.com/imagenius1

Hàng năm từ tháng sáu đến tháng tám!

3 năm trước

https://www.duolingo.com/LanPham2

Không nghe được tiếng anh

4 năm trước

https://www.duolingo.com/Luamach

Each year cũng dịch là hàng năm được chứ?

3 năm trước

https://www.duolingo.com/RnhThTibo

E sửa lại đi. Hằng năm từ tháng sáu tới tháng tám sao lại cho là sai...

3 năm trước

https://www.duolingo.com/H2x1st

câu này không có động từ ???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MaiLebach

Duolingo quá tồi tàn người trả lời là mỗi một mà mỗi nói mới chịu tôi ghét chương trình này quá đi mà . Nhưng vẫn phải học

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhquangt3

Every year from june to august Có đúng ko các bạn

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.