1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Each year from June to Augus…

"Each year from June to August."

Dịch:Mỗi năm từ tháng sáu đến tháng tám.

June 24, 2014

10 Nhận xét

Sắp xếp theo bài đăng

https://www.duolingo.com/profile/HakunaMatata135

từ tháng sáu đến tháng tám hàng năm

June 24, 2014

https://www.duolingo.com/profile/vanlaem

tới với đến có gì mà không đc?????? from....to :'(

August 12, 2014

https://www.duolingo.com/profile/DinhVinh1

hàng năm từ tháng 6 đến tháng 8

September 6, 2015

https://www.duolingo.com/profile/imagenius1

Hàng năm từ tháng sáu đến tháng tám!

October 17, 2015

https://www.duolingo.com/profile/LanPham2

Không nghe được tiếng anh

July 10, 2014

https://www.duolingo.com/profile/Luamach

Each year cũng dịch là hàng năm được chứ?

January 27, 2015

https://www.duolingo.com/profile/RnhThTibo

E sửa lại đi. Hằng năm từ tháng sáu tới tháng tám sao lại cho là sai...

October 1, 2015

https://www.duolingo.com/profile/H2x1st

câu này không có động từ ???

December 27, 2016

https://www.duolingo.com/profile/MaiLebach

Duolingo quá tồi tàn người trả lời là mỗi một mà mỗi nói mới chịu tôi ghét chương trình này quá đi mà . Nhưng vẫn phải học

July 25, 2017

https://www.duolingo.com/profile/dinhquangt3

Every year from june to august Có đúng ko các bạn

July 25, 2018
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.