Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy sinh ra ở đâu ?"

Dịch:When was she born?

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/mitbuiviet

ở đâu sao lại when?

4 năm trước