"Cô ấy sinh ra ở đâu ?"

Dịch:When was she born?

June 24, 2014

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/mitbuiviet

ở đâu sao lại when?

June 24, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.