"Cô ấy sinh ra ở đâu ?"

Dịch:When was she born?

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/mitbuiviet

ở đâu sao lại when?

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.