"That is how they prevent it."

แปลว่า:นั่นคือวิธีที่พวกเขาป้องกันมัน

October 21, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/WinCheewin

"มั้" เอามาแล้วมันมองไม่เห็น " ้ "

October 21, 2019
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย