"Các bạn và tôi đã chạm vào con voi."

Dịch:My friends and I touched an elephant.

4 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/mitbuiviet

Phải là các bạn của tôi và tôi chứ, người ta sẽ hiểu nhầm các bạn là ngôi thứ 2 số nhiều

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.