"Many artists will be on stage."

แปลว่า:ศิลปินหลายคนจะอยู่บนเวที

October 21, 2019

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/SckC10

งงอ่ะ​

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย