Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Why do you study English every Thursday?"

Dịch:Tại sao bạn học tiếng Anh vào mỗi thứ năm ?

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/mitbuiviet

Chữ phải trong phần dịch mình chẳng tìm ra mối liên kết nào cả. Mong các bạn xem lại cho.

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tuyethuynh15

Tiếng Anh và anh văn có gì khác?

1 tháng trước