"Tôi không nói, không nghe, không nói ."

Dịch:I do not see, do not hear, do not speak.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/mitbuiviet

Nói bị lộn với see rồi moderator ơi,

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ckhadung
ckhadung
Mod
 • 24
 • 14
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 3

oh lỗi nghiêm trọng, cảm ơn bạn.

4 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.