Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi không nói, không nghe, không nói ."

Dịch:I do not see, do not hear, do not speak.

4 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/mitbuiviet

Nói bị lộn với see rồi moderator ơi,

4 năm trước

https://www.duolingo.com/ckhadung
ckhadung
Mod
 • 24
 • 14
 • 10
 • 10
 • 8
 • 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 3

oh lỗi nghiêm trọng, cảm ơn bạn.

4 năm trước