"Tôi không nói, không nghe, không nói ."

Dịch:I do not see, do not hear, do not speak.

June 24, 2014

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/mitbuiviet

Nói bị lộn với see rồi moderator ơi,

June 24, 2014

https://www.duolingo.com/profile/ckhadung

oh lỗi nghiêm trọng, cảm ơn bạn.

June 26, 2014
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.