Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Their marriage is over."

Dịch:Cuộc hôn nhân của họ kết thúc.

4 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MeowBueno

Đã qua cũng đúng mà

4 năm trước

https://www.duolingo.com/TanNguyenMinh

hôn nhân của họ thì kết thúc

4 năm trước

https://www.duolingo.com/tamjnhhien

"dam cuoi cua ho da qua" duoc k?

4 năm trước