1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề English
  4. >
  5. "Their marriage is over."

"Their marriage is over."

Dịch:Cuộc hôn nhân của họ kết thúc.

June 24, 2014

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/MeowBueno

Đã qua cũng đúng mà


https://www.duolingo.com/profile/TanNguyenMinh

hôn nhân của họ thì kết thúc


https://www.duolingo.com/profile/tamjnhhien

"dam cuoi cua ho da qua" duoc k?

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.