"Tôi có một trăm trái táo."

Dịch:I have a hundred apples.

4 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/dbluepenguin

tào lao, "a" và "one" đều được chứ

4 năm trước

https://www.duolingo.com/EdwardDonatello

million và hundred giống nhau à??? ngố thế?

4 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
  • 10

không million là triệu còn hundred là trăm mà bạn

3 năm trước

https://www.duolingo.com/EdwardDonatello

ko bạn à, mình làm câu này ở phần chọn 3 đáp án ấy nên câu cuả bạn kia là one million

3 năm trước

https://www.duolingo.com/NQ3
  • 10

mình chẳng hiểu ý bạn là gì

3 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.